Iskolai lemorzsolódás

OM azonosító: 027275
Intézmény: Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fenntartó: Pécsi Tankerületi Központ

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
Tisztelt Intézményfenntartó!

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2017/2018. tanév első félévére nézve 2018 áprilisában lezárult.

Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok alapján – figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra – a 2017/2018. tanév első féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk.

2017/2018. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 146 főből 8 fő (5,5 %)

001 – Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.)

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 146 fő
A 2017/2018. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 8 fő (a tanulók 5,5 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 8 fő (a tanulók 5,5 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan:

Az intézményben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a hasonló intézmények átlagánál kisebb. Az intézmény OKM2017 matematika és szövegértési eredményei nem különböznek szignifikáns mértékben az országos átlagtól, de a referencia csoport átlagánál magasabbak. Az intézmény több alkalommal kért és kapott helyszíni szaktanácsadói támogatást. Az intézmény pedagógusai részt vettek konfliktuskezelési szakmai műhelyen. A pedagógusok részt vesznek a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett továbbképzéseken. A rögzített adatok alapján külső beavatkozásra nincs szükség. A CSH index alapján elvárt eredményeknél több évfolyamon elért jobb teljesítmény alapján az intézmény szerepel az Oktatási Hivatal kiemelkedő teljesítményt nyújtó intézményeinek listáján.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe a 2017/2018. tanév első félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség.

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://kir.hu/kir2esl/).

Budapest, 2018. április 30.

Tisztelettel:
Oktatási Hivatal