Iskolánkról

Az Intézmény bemutatása

 A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2013. január 1. előtt Nemes János Általános Művelődési Központ és Könyvtár) többcélú oktatási intézmény. Jelenleg általános iskolai, valamint alapfokú művészetoktatási feladatokat lát el. A 2013. január 1-jei állami átvétellel megszűnt az ÁMK, addig a közművelődési feladatok is az intézményhez tartoztak. Hosszúhetény Baranya megyében Pécstől 15 km-re, a Zengő lábánál fekszik, a Keleti Mecsek gyönyörű tájvédelmi körzetében. Az iskola épülete ideális környezetben fekszik, aszfaltos udvara, zöldövezete megfelelő mozgásteret biztosít a tanulóknak. A községet három város (Pécs, Pécsvárad, Komló) veszi körbe, távolságuk 5-10-15 km. A falu lakossága 3500 fő körül mozog. A jelenlegi épület 1980-ban épült, 1982-ben tornateremmel bővült. 2005-ben 250 milliós címzett, belügyminisztériumi támogatással lehetővé vált az intézmény bővítése, felújítása. Megépült egy gyönyörű könyvtár a hozzá kapcsolódó aulával. Emeletráépítéssel négy tanterem kialakítására került sor, valamint a földszint bővítésével két tanterem és zsibongó csatlakozott az épülethez. Megújultak a vizesblokkok, korszerűsítették a fűtési rendszert. 24 géppel modern informatika terem is kialakítására is sor került. Az építkezés jelentős minőségi változást eredményezett mind az oktató-nevelő munka, mind pedig a szabadidős tevékenységek szervezése terén. 2015-ben a KEOP-pályázat keretében az épület külső szigetelése, a fűtés és világítás korszerűsítése zajlott. 2016-ra megújult a tornaterem.

 

 

 

Az iskola tanulólétszáma örvendetes emelkedést mutat az utóbbi években. A városok közelsége ellenére, a szülők ragaszkodnak az iskolához, az óvoda után 1-2 kivétellel hozzánk íratják be a gyermekeiket. Egyre inkább jellemző, hogy a városokból fogadunk bejáró tanulókat. Az általános iskola 8 évfolyamos, a tanulócsoportok száma 16. Az iskolában német nemzetiségi nyelvoktatás zajlik 1. osztálytól kezdve, ezt az oktatási formát a tanulók közel 50%-a választja. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, valamint a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését is ellátjuk. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 25-30% körül mozog.

év gyerekek száma bejáró tanulók német nemzetiségi SNI tanulók BTM tanulók HH/HHH tanulók
2011 252 22 125 23 30 85/27
2012 265 33 130 26 31 79/27
2013 284 45 137 27 39 56/44
2014 278 44 133 20 36 48/37
2015 269 46 127 19 29 50/36
2016 299 42 142 23 29 17/45
2017 299 38 148 26 28 9/42

Öt csoportban napközis foglalkoztatást biztosítunk, átlagosan 120-130 tanulónak. Az étkezést kb. 200-an veszik igénybe. Az intézmény tevékenysége rendkívül sokszínű. Célunk, hogy a tanulóknak változatos tanórán kívüli programokat szervezzünk, hogy hasznosan töltsék a szabadidejüket. A színvonalas oktató- nevelő munka mellet nagy gondot fordítunk arra, hogy a gyerekek minél nagyobb számban vegyék igénybe a délutáni foglalkozásokat. 2004 óta biztosítjuk zenei és képzőművészeti ágon az alapfokú művészetoktatást. Az iskolai és a községi könyvtár összevonásával 15 ezer kötet könyv várja a diákokat.

Tanulók tanórán kívüli elfoglaltságainak megoszlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók átlagos összetétele ellenére kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhetünk, a továbbtanulási mutatóink 100%-osak, a középiskolák visszajelzései szerint a gyerekek jól megállják a helyüket.

 

GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA
2013 16 7 7
2014 10 9 12
2015 21 10 7
2016 13 5 8
 2017 21 13 5

OKÉV-mérés eredményei /matematika

 

  2015 2016
  Iskola Országos Községi Iskola Országos Községi
6. évf. 1483 1497 1448 1484 1488 1432
8. évf. 1661 1618 1555 1670 1597 1537

 

 OKÉV-mérés eredményei /szövegértés

 

  2015 2016
  Iskola Országos Községi Iskola Országos Községi
6. évf. 1496 1488 1424 1578 1494 1425
8. évf. 1633 1567 1494 1584 1568 1499

 

Az országos mérések eredményei örvendetesen évek óta nagyon jó teljesítményt mutatnak.

Az intézmény dolgozóinak létszáma 38 fő. Az általános iskolában 26 fő, a napköziben 4 fő a művészetoktatásban 7 fő, valamint 1 fő könyvtáros-tanár dolgozik.  A pedagógiai munkát segíti 1 gyógypedagógiai asszisztens, 1 rendszergazda és 1 iskolatitkár és 1 mentor-pedagógus.

A pedagógusok 37%-a 40 év alatti fiatal, a fennmaradó kb. 60 % 50 évnél idősebb. Együtt van tehát a tapasztalat, a fiatalos lendület / ez az idősebbekből sem hiányzik/ az innovációs készség, egymás segítése. A férfiak aránya 25%!

                       

Az intézményben működő munkaközösségek a szakmai munka koordinálásában a versenyek és továbbképzések szervezésében, bemutató foglalkozások tartásában, a szülőkkel való kapcsolattartásban vesznek részt. Tevékenységük kiterjed az intézmény működésének minden területére.

Munkaközösségek: alsós, természettudományi, társadalomtudományi, művészeti és idegen nyelvi munkaközösség.

 

Radó Zoltánné

igazgató

 

 

Az oldalt készítette:
www.weblapok-olcson.hu